Bảng giá Pin laptop – Pin zin – ORG Leave a comment

Mã code Tên sản phẩm Giá Thông số kỹ thuật Bảo hành
Yoga2 13 Pin L13S6P71 gắn cho Lenovo Yoga 2 13, 20344 13 (11.1V-49Wh). Mã pin: L13S6P71 750.000 Zin-ORG 06T
Yoga 13 Pin L10M4P12 gắn cho Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 13 Ultrabook Series, Lenovo IdeaPad U300s Series. Mã pin: L10M4P12. 0 Zin-ORG 06T
X270 Pin laptop Lenovo ThinkPad X270, A475, T470 T570, T480, T580, P51S, P52S, TP25 Series, 61++. Pin zin (ORG) gắn ngoài. 800.000 Zin-ORG 06T
E550 Pin LENOVO THINKPAD E550 E555 E560 E565 76+. Pin zin (ORG) gắn ngoài. 750.000 Zin-ORG 06T
310-15ISK Pin laptop Lenovo Ideapad 310-15ISK, L15L2PB5 (2ICP6/55/90) 7.6V-30Wh-3948mAh 750.000 Zin-ORG 06T
T460S Pin laptop lenovo ThinkPad T460S. Lenovo ThinkPad T470S- 00HW023, SB10F46460 (11.4V-24Wh-2.45mAh) 950.000 Zin-ORG 06T
X1Gen1 Pin Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Mã pin: 45N1070, 45N1071 1.050.000 Zin-ORG 06T
Y40-70 Pin laptop Lenovo Y40-70, Y40-80. Mã pin: L13L4P01, L13M4P01 0 Zin-ORG 06T
X240 Pin Laptop Lenovo TinkPad X240, X250, X260, T440, T450, T550. Pin zin (ORG) gắn ngoài. 700.000 Zin-ORG 06T
T440P Pin Laptop Lenovo ThinkPad T440P, T540P, W540. Mã pin: 45N1144, 45N1145, 45N1148, 45N1149 750.000 Zin-ORG 06T
110-14IBY pin laptop Lenovo ideapad 110-15IBR, 110-15ACL, 110-14IBR – Mã Pin: L15L3A03 700.000 Zin-ORG 06T
110-15IBY Pin laptop Lenovo 110-14IBD, 300-14IBD,110-15IBD, 300-15IBD Mã pin: L15M4A01, 15S4A01, L15L4A01. 700.000 Zin-ORG 06T
100-15IBY Pin laptop Lenovo Ideapad 100-15IBY, 100-15IBD, L14S3A01 (3INR19/65), 10.8V-24Wh-2200mAh 700.000 Zin-ORG 06T
Plex2-14 Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 2-14, IdeaPad Flex 2-15 700.000 Zin-ORG 06T
FLEX 3-14 pin L14M3P21 gắn cho laptop LENOVO FLEX 3-14, L14M3P21, Flex 3 1470, Flex3-14, Yoga 500 14ISK, Flex3-14, Flex3-15 700.000 Zin-ORG 06T
E530/G480 Pin 45N1043 cho Laptop Lenovo ThinkPad Edge B590, E430, E431, E435, E440, E445, E530, E531, E545, E535, E540. IdeaPad Y580, Z580, G580, B590, G480, G585, Z480, Y480 (10.8V- 48WH, 75+ ) 700.000 Zin-ORG 06T
X1Gen2 Pin laptop Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 2, 20A7, 20A8, 45N1702, 45N1703 1.000.000 Zin-ORG 06T
X240S Pin laptop Lenovo Thinkpad T440S, X240S, (11.1V-24Wh-2090mAh). Pin zin (ORG) gắn trong. 700.000 Zin-ORG 06T
100S-11IBY Pin Lenovo IdeaPad 100S-11IBY, NB116 1ICP4/58/145-2 (3.8V-31.92Wh) 750.000 Zin-ORG 06T
X240 Pin Laptop Lenovo TinkPad X240, X250, X260, T440, T450, T550. Pin zin (ORG) gắn ngoài. 700.000 Zin-ORG 06T
T460S Pin laptop lenovo ThinkPad T460S. Lenovo ThinkPad T470S- 00HW023, SB10F46460 (11.4V-24Wh-2.45mAh) 950.000 Zin-ORG 06T
N4010 Pin J1KND gắn cho laptop Dell Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110). Inspiron M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. Mã J1KND-ZIN 600.000 Zin-ORG 06T
E5289 Pin 5XWW gắn cho laptop DELL LATITUDE 5289 7389 7390 7.6V-60WH Zin 1.350.000 Zin-ORG 06T
E7240 Pin VFV59 gắn cho laptop Dell Latitude 12-7000 Series, Latitude E7240, E7250 Series, 451-BBFW, 451-BBFX, GVD76, HJ8KP, NCVF0. Type VFV59 (7.4V-45Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
V3360 Pin laptop Dell Vostro 3360 Series. Inspiron 13Z-5323 (RU485, TKN25, TRDF3,V0XTF) 0 Zin-ORG 06T
E5450_51Wh Pin laptop Dell Latitude E5450, E5550, G5M10, 8V5GX, 08V5GX (7.4V-51Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
5521 Pin MR90Y gắn cho laptop Dell Inspiron 14(3421, 5421), 15(3521, 5521, 5537), 17(3721, 5721, 5737). Dell Vostro 2421, 2521. i15N-3910BK. Inspiron 15-3542, N3542, N3542A-ZIN. Type MR90Y (11.1V-65Wh) 750.000 Zin-ORG 06T
XPS11-1380T Pin DGGGT gắn cho laptop Dell XPS 11, XPS11-1308T, XPS11-1508T, Dell XPS11D XPS11D-1308T, XPS11D-1508T, Dell XPS11R, XPS11R-1508T, XPS11S. Type DGGGT (7.4V-40Wh) 0 Zin-ORG 06T
L321X Pin C4K9V gắn cho laptop Dell XPS13-L321, 13-L322X. Dell XPS 12 9Q23 L221X Series, XPS 13 9333 series, Fits P/N: Y9N00 3H76R 489XN PKH18. Type C4K9V (7.4A-55Wh) 950.000 Zin-ORG 06T
9560_56Wh Pin laptop Dell XPS 15 (9560, 9570, 7590). Precision 5520, 5530, 5540. Inspiron 15 (7590, 7591). Vostro 15 (7590). Type H5H20 (11.4V-56Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
M6400 Pin C565C gắn cho laptop Dell Precision M6400, M6500, M6500 Mobile WorkStation. Type C565C 0 Zin-ORG 06T
V5460 Pin VH748 gắn cho laptop Dell Vostro 5460 5475 5480 5560 Cell Polyme .Type VH748 – Zin 800.000 Zin-ORG 06T
13-7347 Pin GK5KY gắn cho laptop Dell Inspiron 11(3147, 3148), 13 (7347, 7348, 7352,, 7359). Type GK5KY – Zin 850.000 Zin-ORG 06T
L521X Pin W0Y6W gắn cho laptop Dell XPS 15-L521X, 9F233, 3NPC0. Type W0Y6W(11.1 65Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
M15-R1, R2 Pin laptop Dell Alienware 15 R1 R2, 2F3W1. Type 191YN (14.8V- 92Wh) 1.200.000 Zin-ORG 06T
14-7437 Pin 5KG27 gắn cho latop Dell Inspiron 14 7000, 14-7437 Series, Type 5KG27 1.000.000 Zin-ORG 06T
9560_97Wh Pin laptop Dell XPS 15 (9560, 9570, 7590). Precision 5520, 5530, 5540. Inspiron 15 (7590, 7591). Vostro 15 (7590). Type 6GTPY (11.4V-97Wh) 1.200.000 Zin-ORG 06T
7547_43Wh Pin D2VF9 gắn cho laptop Dell Vostro 5459. Inspiron 15 7547,7548. Type D2VF9 (11.1V-43Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
ADAMO 13 Pin N572J gắn cho laptop Dell ADAMO 13 P715M, K742J, Y8HV9. Type N572J (11.1V-40Wh) 0 Zin-ORG 06T
15-7537 Pin F7HVR gắn cho laptop Dell Inspiron 15 7000 Series, 7537. Insprion 17 7000 Series, 7737, Type F7HVR (14.8V – 58Whr – 3900mAh) Zin 1.150.000 Zin-ORG 06T
E6430U Pin 9KGF8 gắn cho laptop Dell Latitude E6430U, 9KGF8, 6FNTV, 7HRJW, XX1D1. Type 9KGF8 (11.1V-60Wh) 1.100.000 Zin-ORG 06T
5547 Pin TRHFF gắn cho laptop Dell Inspiron 15-5547, Inspiron 5447, 5448, 5547, 5442, 5542 4cell. Type TRHFF- 43Wh – Cell polyme – Zin 800.000 Zin-ORG 06T
L421X Pin 4RXFK gắn cho laptop Dell XPS 14 L421X Series C1JKH, FFK56,4RXFK, C1JKH. Type 4RXFK (14.8V-69Wh) 1.050.000 Zin-ORG 06T
E7240 Pin VFV59 gắn cho laptop Dell Latitude 12-7000 Series, Latitude E7240, E7250 Series, 451-BBFW, 451-BBFX, GVD76, HJ8KP, NCVF0. Type VFV59 (7.4V-45Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
E7280/E7480_60Wh Pin DM3WC gắn cho laptop Dell Latitude 7280, 7480, Dell Latitude 12 7280 7290 E7280 E7290 13 7380 7390DM3WC, F3YGT, 451-BBYE (7.6V- 60WHr) 1.200.000 Zin-ORG 06T
E7440 Pin 3RNFD gắn cho laptop Dell Latitude E7440, E7450. Type 3RNFD 7.4V 54Whr 850.000 Zin-ORG 06T
XPS9350 Pin 90V7W gắn cho laptop Dell XPS 13 9343, Dell XPS 13 9350, 0N7T6, 0DRRP, RWT1R, JD25G. Type 90V7W (7.4V- 56Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
M14X-R1/R2 Pin 8P6X6 gắn cho laptop Dell Alienware M11X. M14X R1, R2. 8P6X6, P06T, PT6V8,T7YJR, KR-08P6X6, 08P6X6. 1.000.000 Zin-ORG 06T
M15x Pin F681T gắn cho laptop Dell Alienware M15X Series (F681T, D951T, T780R, 0T780R) 850.000 Zin-ORG 06T
XPS9370 Pin DXGH8 gắn cho laptop Dell XPS 13 9370, G8VCF, 0H754V, DXGH8 (7.6V-52Wh) 1.250.000 Zin-ORG 06T
XPS9360 Pin PW23Y gắn cho laptop Dell XPS 13 9360, TP1GT, Type PW23Y (7.6V-60Wh). 1.200.000 Zin-ORG 06T
E5470_47Wh Pin NGGX5 gắn cho laptop Dell Latitude E5270, E5470, E5570, NGGX5. (11.4V-47Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
N4010 Pin J1KND gắn cho laptop Dell Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110). Inspiron M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. Mã J1KND-ZIN 600.000 Zin-ORG 06T
E5480 – 51wh PIN DELL E5480, E5280, E5580, PRE 3520 51wh D4CMT 1.000.000
E5480- 68wh PIN DELL E5480, E5280, E5580, PRE 3520 68wh GJKNX 1.100.000
E7470_37Wh Pin PDNM2 gắn cho laptop Dell Latitude E7470, E7270, PDNM2, (11.1V-37Wh) 900.000 Zin-ORG 06T
E7470_55Wh Pin J60J5 gắn cho laptop Dell Latitude E7470, E7270, J60J5 (7.6V-55Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
7559-Wh Pin 357F9 gắn cho laptop Dell Inspiron 15 7000 Series. 7557, 7559, 7566, 7567, 7759, type 357F9 ( 11.1V-74Wh) 950.000 Zin-ORG 06T
XT3 Pin RV8MP gắn cho laptop Dell Latitude XT3 Tablet, RV8MP, H6T9R, 1NP0F, 37HGH, (11.1V 44WH) 850.000 Zin-ORG 06T
7547_56Wh Pin 4P8PH gắn cho laptop Dell Inspiron 15 7547, 15 7548. Type 4P8PH (7.4V-56Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
M4600_65Wh Pin T3NT1 gắn cho laptop Dell Precision M4600, M50, M6600, M4700 laptop. Type T3NT1 (11.1V – 65Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
M4600_97Wh Pin FV993 gắn laptop Dell Precision M4600, M50, M4800, M6600, M6800 Laptop Battery. Type FV993, 0JHYP2 (11.1V-97 Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
M17_R5 Pin laptop Dell Alienware M17X R5, M18X R3, Type 2F8K3 (14.8V- 86WH) 900.000 Zin-ORG 06T
M15X-R3 Pin laptop Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Type 9NJM1 (11.4V-99Wh) 1.100.000 Zin-ORG 06T
7710_72Wh Pin T05W1 gắn cho laptop Dell Precision 15 7510, 7520. Precision 17 7710, M7710, 7720 Series. Type T05W1 (11.1V- 72Wh) 1.050.000 Zin-ORG 06T
L412X Pin V79Y0 gắn cho laptop DELL XPS 14Z-L412X Series, XPS 14Z-L412Z Series. Type V79Y0 (14.8V-58Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
5558_66Wh Pin 1KFH3 gắn cho laptop Dell Latitude 14 3470, Latitude 3470. 1KFH3 Battery for Dell Inspiron 14 3000(3452, 3458); 14 5000(5458, 5458, 5459); 15 3000(3451, 3558, 3565), 15 5000(5566, 5558); 17 5000( 5755, 5755, 5759) Series (11.1V-66Whr)-Zin 0 Zin-ORG 06T
M14XR3 Pin G05YJ gắn cho laptop DELL Alienware M14X R3 R4 -G05YJ, P39G, 11.1v 69WH 1.050.000 Zin-ORG 06T
5558_40Wh Pin M5Y1K gắn cho laptop Dell Vostro 3458, 3558, 3559. Dell Inspiron 14 3000(3452, 3458);14 5000(5458, 5458, 5459); 15 3000(3451, 3558, 3565), 15 5000(5566, 5558); 17 5000( 5755, 5755, 5759) Series KI85W, WKRJ2, HD4J0, GXVJ3 (14.8V-40Wh)-ZIN 600.000 Zin-ORG 06T
N4010 Pin J1KND gắn cho laptop Dell Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110). Inspiron M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. Mã J1KND-ZIN 600.000 Zin-ORG 06T
E7440 Pin 3RNFD gắn cho laptop Dell Latitude E7440, E7450. Type 3RNFD 7.4V 54Whr 850.000 Zin-ORG 06T
7779_56Wh Pin 33YDH gắn cho laptop Dell Inspiron 17 7000, 17 7778, 17 7779 Series. Inspiron 13 7353 Series. Inspiron 13 7353, G3 15 3579, G3 17 3779, G5 15 5587, G7 15 7588 , PVHT1, 81PF3 (56Wh 15.2V) 1.100.000 Zin-ORG 06T
L511Z Pin laptop Dell XPS 15Z- L511Z ( 0HTR7, 0NMV5C, NMV5C, 075WY2) 900.000 Zin-ORG 06T
E3450_58Wh Pin laptop gắn cho Dell Latitude 3450, E3450, Latitude 3550, E3550. Type 0PD19 (7.4V-58Wh) – Cell polyme – Zin 0 Zin-ORG 06T
E7440 Pin 3RNFD gắn cho laptop Dell Latitude E7440, E7450. Type 3RNFD 7.4V 54Whr 850.000 Zin-ORG 06T
9550_56Wh Pin laptop Dell XPS 15 9550. Precision 5510. RRCGW (11.4V-56Wh). 1.000.000 Zin-ORG 06T
9550_84Wh Pin 4GVGH gắn cho laptop Dell XPS 15 9550. Precision 5510, 4GVGH, 1P6KD (11.1V-84Wh) 1.100.000 Zin-ORG 06T
M17_R3 Pin BTYVOY1 gắn cho laptop Dell Alienware M17x R3, Dell Alienware M17x R4. Type BTYVOY1, 7XC9N, C0C5M. (11.1V-90Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
9530_61Wh Pin T0TRM gắn cho laptop Dell XPS 15 9530. Precision M3800 Series, H76MV, 7D1WJ, TypeT0TRM (61Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
9530_91Wh Pin 245RR gắn cho laptop Dell Precision M3800, XPS 15- 9530, 701WJ, Type 245RR (91wh) 1.100.000 Zin-ORG 06T
E5450_38Wh Pin RYXXH gắn cho laptop Dell Latitude E5470, E5270, E5450, E5550, RYXXH (11.1V-38Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
E7280 Pin DJ1J0 gắn cho laptop Dell Latitude 7280, 7480. Dell Latitude 12 7280 7290 E7280 E7290 13 7380 7390 (11.4V- 42WHr) 1.000.000 Zin-ORG 06T
E7350 Pin 271J9 gắn cho laptop Dell Latitude 13 7000, 7350, GWV47, 0GWV47, MN791, YX81V, 3WKT0, 0MN791, Type 271J9, 3 Cells, Li-Polyer (11.1V-30Whr) 850.000 Zin-ORG 06T
In1090 Pin WW12P gắn cho laptop Dell Inspiron Duo 1090, Type WW12P (14.8V-29Wh), 4 Cell 0 Zin-ORG 06T
In5568 Pin WDX0R gắn cho laptop Dell Inspiron 13 (5368 / 5378),15 (5568). Dell Vostro 5471, 5481, V5471, V5481. Dell Latitude 3189, WDX0R (11.4V-42Wh- 3 Cell) 850.000 Zin-ORG 06T
M6400 Pin C565C gắn cho laptop Dell Precision M6400, M6500, M6500 Mobile WorkStation. Type C565C 0 Zin-ORG 06T
M6400 Pin C565C gắn cho laptop Dell Precision M6400, M6500, M6500 Mobile WorkStation. Type C565C 0 Zin-ORG 06T
7710_91Wh Pin MFKVP gắn cho laptop Dell Precision 15 7510, 7520. Precision 17 7710, M7710 Series. Type MFKVP (11.4V-91Wh) 1.200.000 Zin-ORG 06T
M3-481 Pin laptop ACER ASPIRE M3-481, M3-581, M5-481, M5-581. Mã pin: AP12A3I 970.000 Zin-ORG 06T
S5-391 Pin laptop Acer Aspire S5 Ultrabook Series BT00403022 4ICP4/67/90 1.200.000 Zin-ORG 06T
V3-371 Pin laptop Acer Aspire ES1-511, Aspire ES1-512, E5-771G, R13 R7-371T, V3-371, V3-371-55GS, V3-111, V3-111P. TravelMate P276,276-MG, P276-MG-56FU, B115-M, B115-MP. Chromebook 11 CB3-111,13 CB5-311, 15 C910.Mã pin: AC14B8K (4ICP5/57/80) 800.000 – Zin-ORG

– Pin Acer Aspire ES1-511, Aspire ES1-512, E5-771G, R13 R7-371T, V3-371, V3-371-55GS, V3-111, V3-111P. 

– Compatible Part Numbers

 • AC14B18K(4ICP5/57/80)
 • AC14B18K
 • AC14B3K(4ICP5/57/80)
 • AC14B3K
 • AC14B8K(4ICP5/57/80)
 • AC14B8K
 • AP14B8K
 • KT.0030G.004
 • KT.0040G.004
 • MS2392
 • NE511
 • NE512
 • NX.G10EK.016

– Fit Models

 • Aspire V3-112
 • Aspire V3-112P
 • Aspire V3-112P-C1AQ
 • Aspire V3-112P-C2HF
 • Aspire V3-112P-C2P6
 • Aspire V3-112P-C4A6
 • Aspire V3-112P-C7SG
 • Aspire V3-112P-P5B3
 • Aspire V3-112P-P994
06T
V5-473 Pin laptop Acer Aspire V5-473, V5-473G, V5-473P, V5-473PG (AL13B3K, AP13B3K, 41CP6/60/78, KT.00403.015, TIS 2217-2548) 800.000 Zin-ORG 06T
F5-573G Pin laptop acer Aspire E5-575, E5-475, AS16A8K, 4INR19/66-1 (14.6 V-2800 mAh -40.8Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
Z1401 Pin laptop Acer Aspire One 14, Z1401 750.000 Zin-ORG

06T
S5-391 Pin laptop Acer Aspire S5 Ultrabook Series BT00403022 4ICP4/67/90 1.200.000 Zin-ORG 06T
S7-391 Pin laptop acer Aspire S7-191 Ultrabook Series, AP12E3K (7.4V-35Wh) 800.000 Zin-ORG

06T
E5-473 Pin laptop Acer Aspire E5-473, E5-522G, E5-532G. Aspire V3-574G, V3-574T. Mã pin: AL15A32 700.000 Zin-ORG 06T
E5-473 Pin laptop Acer Aspire E5-473, E5-522G, E5-532G. Aspire V3-574G, V3-574T. Mã pin: AL15A32 700.000 Zin-ORG 06T
E5-575G Pin laptop acer Aspire E5-575G (10.95V/11.1V 5900mAh). Mã pin: AS16B8J 900.000 Zin-ORG 06T
Z1402 Pin laptop Acer Aspire One Z1402, 4 Cell (23,76Wh-2200 mAh) 750.000 Zin-ORG 06T
PA5184U/C55_B Pin laptop Toshiba satellite C55-B5201, C50-B032NB. Mã pin: PA5184U, PA5185U 700.000 Zin-ORG 06T
PA5107U Pin laptop Toshiba Satellite L55-A5266, Satellite L40-A, Satellite P50- Pin ORG 750.000 6

12T
PA5156U Pin laptop Toshiba Click W35DT, W35DT-A3300 Series. Mã pin: PA5156U 750.000 Zin-ORG 06T
PA5187/PA5189U Pin laptop PA5187U-1BRS, PA5188U-1BRS, PA5189U-1BRS For Toshiba Satellite P55W (14.4V-60Wh) 1.000.000 Zin-ORG
PA5208U Pin laptop Toshiba ChromeBook CB35-A3120, CB35-B3330 CHROMEBOOK 2, Satellite P55W. Mã pin: PA5208U-1BRS. 850.000 Zin-ORG 06T
PA5013U/Z830 Pin laptop Toshiba Portege Z830, Z835, Z930, Z935 Ultrabook. Mã pin: PA5013U 1BRS, PA5013U, PA5013 (14.8V-3100mAh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
SB03XL Pin SB03XL gắn cho laptop HP EliteBook 820 G1, 820 G2, 720 G2. SB03XL, HSTNN-L13C, HSTNN-LB4T 700.000 Zin-ORG 06T
VR03XL Pin VR03XL gắn cho laptop HP Envy 13-D040TU, 13-D045TU 13-D050NA 13-D055SA. Mã pin: VR03XL 900.000 Zin-ORG 06T
KI04 Pin KI04 gắn cho laptop HP Pavilion 14-AB, Pavilion 15-A, Pavilion 15-AG, Pavilion 17-G, Star Wars 15-AN, 800009-241, N2L84AA, KI04041 600.000 Zin-ORG 06T
DO06XL Pin OD06XL gắn cho laptop HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, HSTNN-IB4F, 698943-001, OD06XL.(11.1V-44Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
PL02XL Pin PL02XL gắn cho laptop Pavilion 11-N series, 11-K series and X360. HSTNN-LB6B, TPN-C115, 751681-421, 751875-001, 7177376-001, 751681-231, HSTNN-DB6B, PL02XL (7.6V-29Wh) 650.000 Zin-ORG 06T
ME03XL Pin ME03XL gắn cho laptop HP Stream 11-D000 Series , 13-C000 Series, HP Stream 13-C002DX, 13-C010CA, 13-C010NR, 13-C020CA, 13-C020NR, 13-C077NR, 13-C004TU, 13-C005TU, 13-C006TU, 13-C007TU, 13-C024TU, 13-C025TU, 13-C030TU, 13-C031TU (11.4V-37Wh/3130mAh) 750.000 Zin-ORG 06T
LE03XL Pin LE03XL gắn HP Envy HP Envy X360 m6-w010dx, m6-w101dx, m6-w102dx, m6-w103dx. HP Pavilion X360 13-s000, 13-s100, 13-s099nr, 15-bk000, HSTNN-PB6M, UB60, UB6O, YB5Q, 796220-541, 831. 15.6 inch. 11.4V 48Wh 700.000 Zin-ORG 06T
EL04XL Pin EL04XL gắn cho laptop HP Envy 4-1101TX, 4-1100et, 4-1100sb, 4-1100sg, 4-1100sl. ENVY 4 SLEEKBOOK PC, 4-1005XX (HSTNN-IB3R, HSTNN-UB3R) 900.000 Zin-ORG 06T
Folio 9470M Pin laptop HP EliteBook Folio 9470m (HSTNN-IB3Z) 800.000 Zin-ORG 06T
TF03XL Pin TF03XL gắn cho laptop HP Pavilion 15-CD, HSTNN-LB7J, 920070-855, 920046-421. TF03XL (11.55V- 41.9Wh- 3470mAh) 750.000 Zin-ORG 06T
CM03XL Pin CM03XL gắn cho laptop HP EliteBook 840 G1 Series, 840 G2 Series (HSTNN-DB4Q, HSTNN-DB4R, HSTNN-IB4R) 700.000 Zin-ORG 06T
TE03XL Pin TE03XL gắn cho laptop HP 15-AX002NG, HSTNN-UB7A, 849910-850, 849570-541. HP Pavilion 15-BC000, 15-BC015TX, 15-AX000, 61.6Wh 750.000 Zin-ORG 06T
NK06 Pin NK06 gắn cho laptop HP 15-1000 series, 15T-1000 series. HP Envy 15-1000se, 15-1019TX, 15-1109TX, 15-1015TX, NK06, HSTNN-Q42C, HSTNN-DB0J, HSTNN-IB01, 11.1V-53Wh 900.000 Zin-ORG 06T
AR08XL Pin AR08XL gắn cho laptop HP ZBOOK 15 G1, 15 G2, 17 G1, 17 G2, E7U26AA, E7U26UT, AR08XL, 708455-001 (14.4V 75WH) 750.000 Zin-ORG 06T
Folio 13-1015TU Pin laptop HP Folio 13, Folio 13-1015TU, Folio 13-2000 Series 0 Zin-ORG 06T
ZO04XL Pin ZO04XL gắn cho laptop HP Zbook Studio G3, 808396-421 HSTNN-C88C Series (15.2V-64Wh-4210mAh) 900.000 Zin-ORG 06T
RM08 Pin RM08 gắn cho laptop HP Envy 14-1000 SERIES, Envy 14T-1100,14T-1200 S, RM08, HSTNN-I80C, HSTNN-OB1K 1.050.000 Zin-ORG 06T
SE03XL Pin SE03XL gắn cho laptop HP Pavilion 14-AL100, 14-AL125TX, 14-AL136TX, 14-AL027TX AL028TX, HSTNN-LB7G, TPN-Q171, 849568-421, 849988-850 (11.55 Volts-41.5 Whr) 750.000 Zin-ORG 06T
SL04XL Pin SL04XL gắn cho laptop HP Envy 14-3000 SERIES, Envy Spectre 14-3013TU,14-3100ER, 665054-151,665460-001 (HSTNN-IB3J, HSTNN-IB3J, SL04XL, TPN-Q105) 850.000 Zin-ORG 06T
ON03XL Pin ON03XL gắn cho laptop HP Pavilion M3-U 13.3″ HSTNN-UB6W TPN-W118 Series. Pavilion X360, Y8J96PA, Z1D27PA, TPNW118. (11.55V 41.7Wh) 750.000 Zin-ORG 06T
JC04 Pin JC04 gắn cho laptop HP 240 G6, HP 245 G6, HP 250 G6, HP 255 G6. HP 15-BS, 15-BW, 17-BS, 919701-850, TPN-C130, HSTNN-HB7X Series (14.6V- 41.6Wh) 600.000 Zin-ORG 06T
MR03 Pin MR03 gắn cho laptop HP Pavilion 10, 10-E000 TouchSmart, HSTNN-IB5T 740722-001, 740005-121, 740005-141, MR03028, MR03028-CL, HP Pavilion 10 TouchSmart, 10-E010NR, 10-E022AU, 10Z-E000 CTO Notebook PC (10.8V-24Wh-2600mAh) 700.000 Zin-ORG 06T
NP03XL Pin NP03XL gắn cho laptop HP Pavilion X360. NP03XL Battery for HP Pavilion X360 13-A010DX 13-A013CL 13-A113CL 13-A110DX 13-A113CL, HP Envy 15-U010DX 15-U011DX , HSTNN-LB6L Series 11.4V 43Wh 700.000 Zin-ORG 06T
RO04 Pin RO04 gắn cho laptop HP ProBook 430 G3 HP 440 G3, 440 G3, RO04, RO06XL HSTNN-PB6P, HSTNN-LB7A (14.8V-44Wh) 600.000 Zin-ORG 06T
CS03XL Pin CS03XL gắn cho laptop HP HSTNN-U3B6S, 15U G3, 850 G4, 755 G3, 745 G4, ZBook Series ( 11.4V 46.5Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
PX03XL Pin PX03XL gắn cho laptop HP envy M6-K002TX, K022DX, M6-k022dx, M6-k012dx, M6-K010DX. 750.000 Zin-ORG 06T
BP02XL Pin BP02XL gắn cho laptop HP Pavilion PC 15 AU010WM, HSTNN-LB7H, HSTNN-UB7B (7.7V-41Wh ) 750.000 Zin-ORG 06T
RR03XL Pin RR03XL gắn cho laptop HP ProBook 430 G4, 440 G4, 450 G4, 455 G4, 470 G4 (11.4V-48Wh-4210mAh) 750.000 Zin-ORG 06T
CI03XL Pin CI03XL gắn cho laptop HP ProBook 640 G2 Series, 645 G2 Series, 650 G2 Series, 655 G2 Series, CI03, CI03XL, HSTNN-UB6Q, 801554-001 (11.4V-48Wh) 750.000 Zin-ORG 06T
KN02XL Pin KN02XL gắn cho laptop HPX360 – AD026TU, Pavilion 11M HSTNN-LB7R HSTNN-UB7F TPN-W124 Series. 11.6 inch (7.7V-37.2Wh) 700.000 Zin-ORG 06T
CS03XL Pin CS03XL gắn cho laptop HP HSTNN-U3B6S, 15U G3, 850 G4, 755 G3, 745 G4, ZBook Series ( 11.4V 46.5Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
AD03XL Pin AD03XL gắn cho HP Envy 13 AD Series. HP Envy 13-AD140TU,13-AD0027TU, 13-AD160TU, 13-AD159TU, 13-AD173CL (11.55V- 51.4Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
MB04XL Pin MB04XL cho laptop HP Envy X360 M6 PC 15 Convertible, Envy X360 15-AQ100 and M6-AQ003DX series HQ-TRE 843538-541 Series (57Wh-11.55V) 850.000 Zin-ORG 06T
OM03XL Pin OM03XL gắn cho laptop HP EliteBook X360 1030 G2, HSTNN-IB70, 863167-1B1 Series. (57Wh-11.55V) 850.000 Zin-ORG 06T
VS03XL Pin VS03XL gắn cho laptop HP Envy 15 Series, HP Envy 15T-AS100 (11.55V-52Wh) 850.000 Zin-ORG 06T
KI04 Pin KI04 gắn cho laptop HP Pavilion 14-AB, Pavilion 15-A, Pavilion 15-AG, Pavilion 17-G, Star Wars 15-AN, 800009-241, N2L84AA, KI04041 600.000 Zin-ORG 06T
RI04 Pin RI04 gắn cho laptop HP ProBook 450 G3, 455 G3, 470 G3, 470 G4 series, RI04, HSTNN-DB7B (14.8V – 600.000 Zin-ORG 06T
NU03XL Pin NU03XL gắn cho laptop HP Pavilion X360 11-U000 NU03XL HSTNN-UB6V TPN-W117 TPN-C128. Pavilion x360 11-U104TU Pavilion x360 11-U106TU(11.55V-41.7Wh) 950.000 Zin-ORG 06T
KB06XL Pin KB06 gắn cho laptop HP X360 15-BL002XX HSTNN-DB7R 902499-855 TPN-Q179. HP Spectre 15-BL012DX 15-BL112DX 902499-855 (11.55V-79.2Wh) 1.050.000 Zin-ORG 06T
WR03XL Pin WR03XL gắn cho laptop HP SPLIT 13, SPLIT X2 13-M, 725607-001 ( 11.1V 32Wh) 700.000 Zin-ORG 06T
AB06XL Pin AB06XL cho laptop HP Envy 13-AD023TU AD024 921438-855 TPN-I128 Series (7.7V-53.61Wh) 900.000 Zin-ORG 06T
WO03XL Pin WO03XL gắn cho laptop HP Split X2 13-M000, HSTNN-DB5I, 725606-001, WO03XL (33Wh 11.1v) 700.000 Zin-ORG 06T
BG06XL Pin BG06XL gắn cho laptop HP EliteBook 1040 G3 Series, 805096-005. (11.4V-45Whr) 850.000 Zin-ORG 06T
SS03XL Pin SS03XL cho laptpop HP EliteBook 830 G5 series 933321-855 HSTNN-IB8C HSTNN 800.000 Zin-ORG 06T
VT06XL Pin VT06XL gắn cho laptop HP Envy 17-3000, 17T-3000, TPN-I103, HSTNN-IB3F, VT06086XL, VT06XL (11.1V – 86Wh – 7450mAh) – Zin 1.000.000 Zin-ORG 06T
BK03XL Pin BK03XL gắn cho laptop HP Pavilion X360 14-BA066TU, HP Pavilion X360 Converitbe PC 14 14m Series Notebook, HSTNN-LB7S HSTNN-UB7G TPN-W125 916366-421 750.000 Zin-ORG 06T
BL06XL Pin BL06XL gắn cho laptop HP Elitebook Folio 1040 G1, HSTNN-DB5D, BL06XL ( 11.1V-42Wh ) 850.000 Zin-ORG 06T
EG04XL Pin EG04XL gắn cho laptop hp Envy 6-1000 Series, HP Envy Sleekbook 6-1000 .HP TPN-C103,TPN-C108, HSTNN-IB3T. Mã pin EG04XL 900.000 Zin-ORG 06T
PK03XL Pin PK03XL gắn cho laptop HP Spectre Pro x360 G1 G2, HSTNN-DB6S, Spectre 13-4000 13-4100 13-4200 13-4000nf 13-4006tu 13-4103dx 13-4003dx, HSTNN-DB6S TPN-Q157 789116-005 788237-2C1.56Wh 900.000 Zin-ORG 06T
BI03XL Pin BI03XL gắn cho laptop HP Pavilion X360 13-U TPN-W118, HSTNN-UB6W, 843537-541. Mã pin BI03XL 850.000 Zin-ORG 06T
BPS24 Pin PBS24 gắn cho laptop sony Vaio VGP-SA, SB, SC, SD, SE Series 1.000.000 Zin-ORG 06T
BPS34 Pin BPS34 gắn cho laptop sony Vaio Fit 15, SVF15A1ACXB, SVF15A1ACXS. 1.100.000 Zin-ORG 06T
BPS40 Pin BPS40 gắn cho laptop sony Vaio Flip SVF 15A, SVF15N17CXB. 1.200.000 Zin-ORG 06T
BPS41 Pin BPS41 gắn cho laptop sony Vaio Flip 13, SVF13N, SVF13N13CXB 1.250.000 Zin-ORG 06T
BPS30 Pin VGP-BPS30 gắn cho laptop Sony Vaio SVT11, SVT13, T11, T13, SVT131, SVT131A11T, SV-T1115FD, SV-T1115FG, SVT13113FXS, SVT13113FX (11.1V – 45Wh – 4050mAh) 1.150.000 Zin-ORG 06T
BPS38 Pin BPS38 gắn cho laptop sony Vaio SVP13, Pro13, Pro11, SVP132A1C. 1.400.000 Zin-ORG 06T
BPS33 Pin BPS33 gắn cho laptop sony vaio SVT14 Series 1.150.000 Zin-ORG 06T
BPS35 Pin BPS35 gắn cho laptop sony Vaio SVF14213SA, SVF14213SF, SVF14213SG, SVF14215SH 650.000 Zin-ORG 06T
BPSE38 Pin BPSE38 gắn thêm bên ngoài cho laptop Sony VAIO PRO 13 SVP1321C5E, SVP132A1CM, SVP132A1CL. Pro11 Ultrabook (7.5V-36Wh/4690mAh) 2.000.000 Zin-ORG 06T
C12N1320 Pin C12N1320 gắn cho laptop asus Transformer Book T100T Tablet – 3.8V-7900mAh-31Wh. Mã pin: C12N1320/T100T 700.000 Zin-ORG 06T
C21N1509 Pin C21N1509 cho laptop ASUS X556U, X556UA, X556UR, X556UQ, C21N1509 (7.6V-38Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
C21N1409 pin C21N1409 cho laptop Asus Notebook X Tablet Series X455LB, X455LF, X455LJ, X455LN. Mã pin: C21N1409/X455LB. 850.000 Zin-ORG 06T
C41N1416 Pin C41N1416 gắn cho laptop Asus UX501, G501JW, N501JW Series. Zenbook pro UX501JW, UX501LW, JW4720 (15.2V-60Wh) 1.300.000 Zin-ORG 06T
B31N1637 Pin laptop Asus VivoBook X510UA X510UQ X510 X510U S15 S510 S510U S510UA S510UN S510UQ 15 F510 F510U F510UA 11.52V-42Wh.B31N1637 Pin Zin 1.200.000
A42N1403 Pin A42N1403 gắn cho laptop ASUS G751, G751JT, G751JY, GFX71JT4710, GFX71JT4720, GFX71JY4860 (15V- 88Wh) 1.200.000 Zin-ORG 06T
C32N1305 Pin C32N1305 gắn cho laptop ASUS Zenbook UX301, UX301LA Ultrabook (11.1V-50Wh) 1.400.000 Zin-ORG 06T
A42-G750 Pin A42-G750 gắn cho laptop ASUS ROG G750, G750J, G750JH, G750JM, G750JS. 1.100.000 Zin-ORG 06T
B31N1345 Pin B31N1345 Gắn cho laptop Asus Transformer Book Flip TP500 Series laptop 900.000 Zin-ORG 06T
B21N1329 Pin B21N1329 gắn cho latop Asus X553MA X453MA X553M X453M X453 X553 X403 X403MA; F453MA F453 F553M F553 P553 P553MA D553M 0B200-0084000 700.000 Zin-ORG 06T
B31N1336 Pin laptop Asus S551, B31N1336, R553L, R553LN, k551LN, V551, V551L, V551LA-DH51T, V551LB-SH71T – ZIN 750.000 Zin-ORG 06T
C31N1339 Pin C31N1339 Gắn cho laptop ASUS Transformer Book Flip TP300LA TP303LD TP300LJ TP300UA TP300L 900.000 Zin-ORG 06T
C21N1333 Pin ASUS Transformer Book Flip TP550 Series – Mã pin C21N1333 800.000 Zin-ORG 06T
C21N1347 Pin C21N1347 gắn cho laptop Asus X555 X555L X555LA X555LD X555LN X555MA (7.6V-37Wh) 800.000 Zin-ORG 06T
C21N1401 Pin C21N1401 gắn cho laptop Asus X455 X455LA X455LD X455LN X455LN R455LD Series, PP21AT149Q-1 800.000 Zin-ORG 06T
C21N1408 Pin C21N1408 gắn cho laptop Asus Vivobook 4000 K555L, MX555 V555L V555LB V555U (7.6 V-37Wh) Series laptop 900.000 Zin-ORG

06T
C21N1335 Pin laptop ASUS VivoBook S451, S451LA, S451LB, S451LN Series, CS-AUS451NB – Mã pin C21N1335 800.000 Zin-ORG 06T
C32N1415 Pin C32N1415 cho laptop Asus G501VW, G501JW, UX501VW, UX501JW, UX501 Series. ZenBook Pro UX501, JW4720 – Mã pin C32N1415 (11.4V 96Wh) 1.300.000 Zin-ORG 06T
U47 Pin laptop Asus A32-U47 A41-U47 A42-U47 U47 U47A U47C U47VC Q400A series battery 770.000 Zin-ORG 06T
UX21A Pin laptop Asus C23-UX21 ZenBook UX21A, UX21E Ultrabook 1.000.000 Zin-ORG 06T
UX31A Pin C22-UX31, C23-UX31 gắn cho laptop Asus ZenBook, UX31A, UX31E Ultrabook-6840mAh / 50WH – ZIN 1.100.000 Zin-ORG 06T
A31N1311 Pin laptop Asus Vivobook X102BA, X102B, Mã pin A31N1311 700.000 Zin-ORG 06T
A31N1519 Pin A31N1519 gắn cho laptop Asus A540U, K540, X540U Series (11.25V-2200mAh) 750.000 Zin-ORG 06T
A32N1331 Pin A32N1331, A33N1332 gắn cho laptop Asus E451, E551, PU450, PU451, P3U550, PU551 Pro450. 1.100.000 Zin-ORG 06T
A42-G750 Pin A42-G750 Gắn cho laptop Asus ROG G750, G750J, G750JH, G750JM, G750JS. 1.100.000 Zin-ORG 06T
B31N1424 Pin B31N1424 gắn cho laptop Asus K401L, K501L, K501LB, K501LX, K501UB, K501UX. Pin A501 Series, A501LB, A501LX, A501UB, A501UX – Zin 900.000 Zin-ORG 06T
C32N1301 Pin C32N1301 gắn cho laptop ASUS UX31L, UX31LA Series (11.1V-50Wh) Zin 1.100.000
A41N1501 Pin A41N1501, A41LK9H gắn cho laptop Asus ROG GL752VW, G752VW, N552V, N552VX, N752VX, GL752VW-T4108D, GL752VW-2B, GL752VL-1A ,N551VW (15V-48Wh/3200mAh) 700.000
C31N1517 Pin C31N1517 gắn cho laptop Asus TP301, TP301UA, TP301UJ, TP301UA6500, TP301UA6200 (11.55V-55Wh-4780mAh) 850.000
B31N1429 Pin B31N1429 gắn cho laptop Asus K501LB, K501LX, K501U, K501UB, K501UX, K501UW, K501LB5200, K501LB5200, K501LB5500, K501LX-NH52 Vivobook A501LX Notebook PC (11.4V-48Wh) 900.000
B41N1304 Pin B41N1340 gắn cho laptop Asus VivoBook V451L, V451LA, S451LA, 14.4V-46Wh 90.000
A31N1601 Pin A31N1601 gắn cho laptop Asus A541U, K541, X541U Series (11.25V-2200mAh) 750.000
C31N1528 Pin C31N1528 gắn cho taptop Asus UX360, UX360C, UX360CA-C4008T C4028T C4041T FC060T UBM1T 0B200-00730200 (11.55 V- 54Wh) 1.300.000
A41N1424 Pin A41N1424 gắn cho laptop Asus GL552, GL552JW, GL552JX, GL552V, GL552VW, ZX50, ZX50V, ZX50VW, FX-PLUS battery series 600.000
C32N1606 Pin C32N1606 gắn cho laptop ASUS Zenbook 3 UX390UA series. UX390UAK (7.7V 40Wh) 0
C41-N550 Pin C41-N550 gắn cho laptop Asus N550J, N550JA, N550JV, N550JK, Q550L, Q550LF. 1.000.000 Zin-ORG 06T
C21N1518 Pin C21N1518 gắn cho laptop VivoBook Flip TP501 TP501UB (7.6V-38Wh) 1.000.000
C21N1508 Pin C21N1508 cho laptop Asus X456, X456UA, X456UF, X456UJ, X456UR, X456UV (7.6V-38Wh ). Mã pin C21N1508 900.000 Zin-ORG 06T
A32N1331 Pin A32N1331, A33N1332 gắn cho laptop Asus E451, E551, PU450, PU451, P3U550, PU551 Pro450. 1.100.000 Zin-ORG 06T
C21N1504 Pin C21N1504 gắn cho laptop Asus Transformer Book Flip TP200SA (7.6V-38Wh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
C22N1307 Pin C22N1307 gắn cho laptop asus Transformer Book T300LA. T300LA-BB31T (7.6V- 50Wh) 900.000 Zin-ORG 06T
C21N1334 Pin C21N1334 cho laptop asusTransformer Book T200TA. Mã pin C21N1334 800.000 Zin-ORG 06T
A32N1405 Pin asus A32N1405 gắn cho laptop Asus N551, N751, G551, G771, GL551. GL771 1.100.000 Zin-ORG 06T
C31N1303 Pin ASUS ROG Essential PU401 PU401L PU401LA C31N1303 750.000
C31N1411 Pin C31N1411 gắn cho laptop ASUS ZenBook U305, UX305, UX305FA, U305LA Series (11.4V) 900.000
UX360UA Pin C31N1538 gắn cho laptop ASUS ZenBook Q324UA, UX360UA Series 57Wh 950.000
B41N1304 Pin B41N1304 gắn cho laptop Asus VivoBook V451L, V451LA, S451LA, 14.4V-46Wh 900.000
C21N1309 Pin C21N1309 gắn cho laptop Asus VivoBook S301, S301LA, S301LB, Q301L, C21PQ2H 900.000 Zin-ORG 06T
NP900X3C Pin laptop Samsung NP900X3C, NP900C3D, AA-PLXN4AR, AA-PBXN4AR (7.5V-44Wh/5880mAh) 1.200.000
QX410 Pin laptop Samsung NP-QX310, QX410, QX411, QX510, QX511, SF510, SF410, AA-PN3VC6B (11.1 V-61Wh) 950.000 Zin-ORG 06T
NP900X4D Pin laptop Samsung Series 9, NP900X4D-A01UK. AA-PBXN8AR (7.4V-62 WH/ 8400mAh) 1.700.000 Zin-ORG 06T
NP530U4C Pin laptop Samsung NP530U4B, 530U4C, 535U4C, AA-PBYN8AB (7.4V-45Wh/6120mAh) 1.000.000 Zin-ORG 06T
NP530U3C Pin laptop Samsung UltraBook NP530U3B, NP530U3C, AA-PBYN4AB (7.4V-45Wh/6100mAh) 900.000 Zin-ORG 06T
A2171/A2159 Pin A2171 gắn cho laptop Macbook Pro 13 inch A2159 version 2019 OEM 1.500.000
SFpro3 Pin MS011301-PLP22T02 gắn cho Microsoft Surface pro 3 series tablet (7.6V-42.2Wh) 800.000 Zin-ORG
SFpro2 Pin P21GU9 gắn cho Microsoft Surface pro 2 series tablet (7.4V-42Wh) 0
SFpro5 Pin G3HTA038H gắn cho Microsoft Surface Pro 5 1796 Series Tablet ( 7.57V-45.5Wh) 1.300.000
SFpro4 Pin G3HTA027H gắn cho Microsoft Surface pro 4 Series tablet (7.5V-38.2Wh- 5087mAh) 1.100.000 Zin-ORG

06T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...Vui lòng đợi60s