Bảng giá Sạc laptop – Sạc thay thế – OEM Leave a comment

Mã code Tên sản phẩm Giá Thông số kỹ thuật Bảo hành
OEMDN DÂY NGUỒN SẠC SỐ 8 LOẠI TỐT DÀI 1,5M 20.000 Test
OEMHP1 Sạc laptop HP 19V – 2.1A – 40W- (4,0mm*1,7mm) Mini – OEM 170.000 4,0mm*1,7mm 12T
OEMHP2 Sạc laptop HP 18.5V – 3.5A – 65W – (4,8mm*1,7mm) đầu vàng – OEM 170.000 4,8mm*1,7mm 12T
OEMHP3 Sạc laptop HP 18,5V- 3,5A – 65W – (7,0mm*5,5mm) đầu kim lớn – OEM 0 7,0mm*5,5mm 12T
OEMHP4 Sạc laptop HP 19.5V- 4.74A- 90W- (7,0mm*5,5mm) đầu kim lớn – OEM 200.000 7,0mm*5,5mm
12T
OEMHP5 Sạc laptop HP 19.5V- 3.33A- 65W – (4,8mm*1,7mm) Seleekbook-envy- OEM 200.000 4,8mm*1,7mm
12T
OEMHP6 Sạc laptop HP 19.5V- 3.33A-65W – (4,5mm*3,0mm) Đầu kim nhỏ – OEM 200.000 4,5mm*3,0mm 12T
OEMHP7 Sạc laptop HP 19.5V- 4.62A-90W – (4,5mm*3,0mm) Đầu kim nhỏ – OEM 200.000
OEMSN2 Sạc laptop Sony 19.5v – 2.0A – (6,5mm*4,4mm) Mini – OEM 135.000 6,5mm*4,4mm 12T
OEMSN3 Sạc laptop Sony 19.5V- 4.7A – (6,5mm*4,4mm) for core i – OEM 200.000 6,5mm*4,4mm
12T
OEMTSB1 Sạc laptop Toshiba 19V – 1.58A-30W – (5,5mm*2,5mm) Mini – OEM 135.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMTSB2 Sạc laptop Toshiba 19V – 3.42A – 65W – (5,5mm*2,5mm) OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMTSB3 Sạc laptop Toshiba 19V – 4.7A – 90W – (5,5mm*2,5mm) OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMIBM1 Sạc laptop Lenovo 19V – 3.42A – (5,5mm*2,5mm) Chân thường – OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMIBM2 Sạc laptop Lenovo 19V – 4.7A – 90W – (5,5mm*2,5mm) OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMIBM3 Sạc laptop Lenovo 20V – 3.25A – (8,0mm*7,4mm) Chân kim lớn – OEM 200.000 8,0mm*7,4mm 12T
OEMIBM4 Sạc laptop Lenovo 20V – 4.5A – (8,0mm*7,4mm) Chân kim lớn – OEM 200.000 8,0mm*7,4mm 12T
OEMIBM5 Sạc laptop Lenovo 20V – 3.25A – (5,5mm*2,5mm) Chân thường – OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMIBM6 Sạc laptop Lenovo 20V – 3.25A Đầu vuông kim -OEM 200.000 Dẹp
12T
OEMIBM7 Sạc laptop Lenovo 20V – 4.5A Đầu vuông kim -OEM 200.000 Dẹp 12T
IBY11 SẠC LAPTOP LENOVO IDEAPAD 100S-11IBY (5V-4A) 350.000
OEMDELL1 Sạc laptop Dell 19.5V – 3.34A – 65W- (4,5mm*2,7mm) đầu kim nhỏ – OEM 200.000 4,5mm*2,7mm
12T
OEMDELL2 Sạc laptop Dell 19.5V – 4.62A- 95W- (7,4mm*5,0mm) đầu kim lớn – OEM 200.000 7,4mm*5,0mm
12T
OEMDELL3 Sạc laptop Dell 19.5V-4.62A – 90W- (4,0mm*1.7mm) đầu đạn cho Vostro 4560, 5470, 5480, 5560- OEM 200.000 4,0mm*1.7mm
12T
OEMACER1 Sạc laptop Acer 19V – 2.1A- 40W- (5,5mm*1,7mm) Mini – OEM 0 5,5mm*1,7mm
12T
OEMACER2 Sạc laptop Acer 19V – 3.42A – 65W- (5,5mm*1,7mm)- OEM 200.000 5,5mm*1,7mm 12T
OEMACER3 Sạc laptop Acer 19V – 4.7A – 90W – (5,5mm*2,5mm) – OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMASUS1 Sạc laptop Asus 19V-2.1A – 40W – (4,5mm*0,7mm) Mini – OEM 0 4,5mm*0,7mm
12T
OEMASUS2 Sạc laptop Asus 19V-3.42A – 65W – (5,5mm*2,5mm) Thường – OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
OEMASUS3 Sạc laptop Asus 19V – 4.7A – 90W – (5,5mm*2,5mm) – OEM 200.000 5,5mm*2,5mm 12T
ORGASUS1 Sạc laptop Asus 19V-2.1A – 40W Mini 0 4,5mm*0,7mm
12T
OEMSS2 Sạc laptop Samsung 19V- 3.16A – 60W – (5,5mm*3,0mm) – OEM 200.000 5,5mm*3,0mm 12T
OEMSS3 Sạc laptop Samsung 19V – 4.7A – 90W – (5,5mm*3,0mm)- OEM 200.000 5,5mm*3,0mm 12T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...Vui lòng đợi60s